Akcja promocyjna miasta Kołobrzeg

Figury koników morskich jako symbol aktywnego zwiedzania zostały umieszczone w przestrzeni miasta.

Koniki pomalowały dzieci z Kołobrzegu, według projektów wyłonionych w konkursie na nowe barwy konika ogłoszonym w tamtejszych uzdrowiskach, szkołach i pracowniach plastycznych.  Prace konkursowe zostały zaprezentowane na tablicach towarzyszących konikom w mieście. Kontynuacją konkursu była” poczta konikowa”-  skrzynka pocztowa, do której każdy mógł wrzucić swoją propozycję na barwy konika morskiego.